ODRŽANA JE PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA LEMiMA 2017

“PRAVO EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENOM OKRUŽENJU”

 

Peta međunarodna konferencija LEMIMA 2017 je održana 21.aprila 2017. godine, u Svečanoj sali naših fakulteta. Istovremeno ovo je bila jubilarna – deseta međunarodna konferencija, LEMIMA (Law, Economy and Managemet in Modern Ambience) i ANTIM ( Application New Tehnology in Management) koju su zajedno organizovali Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment iz Beograda. Sve do sada održane međunarodne konferencije su bile podržane od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Na njima, kao i na ovoj međunarodnoj konferenciji su sa svojim naučnim i stručnim radovima učestvovali naši profesori i asistenti, doktorandi i naši partneri, odnosno naučni radnici sa fakulteta i univerziteta iz okruženja ali i iz celog sveta, sa svih kontinenata. Prispeli tekstovi radova pisani na zvaničnim jezicima konferencije, na srpskom, engleskom, ruskom i nemačkom jeziku. U održavanju konferencije su primenjene pored klasičnog načina i savremene tehnologije, čime su i praktično promovisani potencijali informatičkih tehnologija u obrazovnim procesima.

Novi koncept održavanja međunarodnih konferencija, posebno kada su u pitanju društveno humanističke nauke je da se pre postavljaju pitanja, nego da se daju konačni odgovori, jer konačnih odgovora nema, niti ih može biti. Ovo iz razloga, što se odgovori dobrim delom odgovori nalaze u samim tim pitanjima. Naša dva fakulteta će u narednoj godini raditi na zajedničkim međunarodnim naučnim konferencijama, zajedničkim monografijama i zajedničkim projektima. Pozivaćemo domaće i strane stručnjake da zajednički promovišemo i radimo na realizaciji ove ideje.

Još jedan, ali ništa manje bitan aspekt ovakvih međunarodnih skupova bi trebao da bude druženje, komuniciranje i upoznavanje drugih naroda,  kultura, religija, običaja, itd. U tome, sigurni smo, ostvarujemo izuzetne rezultate, na zadovoljstvo nas kao organizatora ali i naših gostiju, sa vih kontinenata. Nauka i znanje, kao što se nebrojano puta pokazalo u prošlosti, su jedini koja mogu da ukine nacionalne, carinske, poreske i druge barijere, sukobe i mržnju i da svet učini uspešnijim i srećnijim. Za navedeno nisu često potrebna nikakva finansijska sredstva, već dobra volja i pozitivna energija koja ujedinjuje i gradi nove mostove saradnje.

Nakon uvodne pozdravne reči profesora emeritusa dr Živote Radosavljevića, koji je pozdravio sve prisutne goste i učesnike konferencije, a koji su bili prisutni u prepunoj Svečanoj sali naših fakulteta, reči dobrodošlice su u direktnom video linku došli i do svih naših centara širom Srbije u kojima je bila praćena Konferencija ali i do svih kontinenata, od Amerike do Australije.

Priliku da pozdravi sve naše goste ali i da održi izuzetno interesantno predavanje je imao i dekan, prof dr Milan Radosavljević. Predavanje na temu: “Strateške greške u strategiji i strateškom menadžmentu” je nagovestilo niz izuzetno interesantnih i kvalitetnih predavanja u nastavnu rada Konferencije.

Svim našim gostima i učesnicima ovogodišnje međunarodna konferencije, LEMIMA 2017, upućen je poziv sa željama da se ponovo sretnemo i tu priliku iskoristimo pre svega za druženje ali i da pokažemo koliko smo uradili na našim naučnim, teoretskom i praktičnim radovima.

Međunarodna konferencija ANTIM 2018 je započela pripreme za održavanje.

 

TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17643_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17720_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17682_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17721_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17708_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17747_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17749_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17807_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17844_resizegk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/IMG_17849_resizegk-is-120.jpglink
«
»

Google Brzi-Prevod