IZVEŠTAJ SA ČETVRTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE „PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA“

LEMiMA 2015 17.-19. april 2015. godine, Beograd, Srbija

 

Četvrta Međunarodna konferencija „Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“ – LEMiMA 2015 je  ukupno šesta međunarodna konferencija koju organizuje Fakultet za poslovne studije i pravo, a koja razmatra problematiku prava, ekonomije i menadžmenta u savremenim uslovima. Svaka od navedenih konferencija je imala svoj tematski problem.

MK „LEMiMA 2015“ je u prvi plan stavila mesto i ulogu tri dominantne društvene nauke od kojih zavisi uspešnost na mikro, mezzo i makro nivou u svremenom svetu. Međuzavisnost prava, ekonomije i menadžmenta zauzima centralno mesto u opusu našeg Fakulteta budući da smo jedini u Srbiji, a i  okruženju, koji izdaje četiri diplome: diplomu diplomiranog pravnika, diplomiranog ekonomiste, diplomiranog menadžera i diplomiranog menadžera bezbednosti.  

Za Međunarodnu konferenciju je bilo prijavljeno preko 200 radova, od kojih je za štampanje odobren 187 rad. Na plenarnom delu Konferencije bilo je izloženo 13 radova sa dva  elektronska uključenja: iz Ohaja (SAD) i Atine (Grčka). 

U radu Konferencije učestvovale su delegacije iz Rusije, Ukrajine, Belorusije, Austrije, Nemačke, Grčke, SAD-a, Australije, Gvineje i država iz regiona. U pisanju radova učestvovalo je oko 280 autora, što dovoljno govori o interesovanju za ovu problematiku. 

Plenarni deo Konferencije bio je prožet i studentskim izlaganjima u okviru kojih su radove predstavili studenti iz Rusije, Srbije i sa Lincoln Univerziteta. Na taj način je izražena želja organizatora da stvara naučni podmladak i da omogući ne samo studentima da čuju svoje profesore već i profesorima da čuju svoje studente. Radovi studenata su štampani u posebnom delu Zbornika. 

Radovi su štampani u 3 toma na engleskom i ruskom  jeziku, sa preko 1000 strana. Svaki učesnik Konferencije je dobio Zbornik u elektronskoj formi, sa programom u kome su štampani autori i nazivi radova po abecednom redosledu. Zbornik Konferencije u celosti možete pogledati na sajtu www.lemima.rs. 

 

 

 

               

LEMiMA 2015 Vol.1    LEMiMA 2015 Vol.2    LEMiMA 2015 Vol.3

 

TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_01gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_02gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_03gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_04gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_05gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_06gk-is-120.jpglink
http://lemima.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/ty_07gk-is-120.jpglink
«
»

Google Brzi-Prevod